HRSA03411U REL, Religion og samfund - teorier

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Religion and society - theories

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionssociologi, 2008 eller
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008
Kursusindhold
Faglige mål
Eksaminanden kan: • identificere og vurdere teoretiske religionssociologiske problemfelter • benytte teoretiske problemstillinger i et analytisk øjemed • analyserende, kritisk og refleksivt bruge relevante teorier • diskutere og vurdere de teoretiske perspektiver i lyset af valgte problemstillinger
Pensum: Eksaminanden opgiver 1.500 normalsider, som dækker nyere religionssociologiske teorier. I pensum skal indgå mindst ét religionssociologisk værk (monografi) af teoretisk relevans. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget underviser.
Studerende forventes at deltage aktivt med øvelser og oplæg
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Religion og samfund – teorier (fagelementkode HRSK03411E)
KA 2008-studieordning(gymnasierettet): 
Religions-sociologi (fagelementkode HREK03011E)
Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden
Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 168