HRHK03611U REL, Religionsfilosofi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Philosophy of religions

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionshistorie 2008
Kursusindhold
Kurset indfører i filosofisk refleksion over og analyse af religiøse udsagn, forestillinger og handlemåder og behandler således religionsfilosofiske, etiske og ideologiske problemstillinger og emner.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Religionsfilosofi (fagelementkode HRHK03611E)
Kilder samt sekundærlitteratur til fagelementet vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september
BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Undervisningen er holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 98
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 140