HRHA03663U REL, Hermesskrifterne: en ægyptisk gnostisk litteratur på græsk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Hermetic Corpus: An Egyptian Gnostic Literature in Greek

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionshistorie 2008 eller
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008
Kursusindhold
Der studeres et udvalg af hermetiske tekster på græsk. Navnlig i forhold til temaer som monoteisme/polyteisme, skabelse, natur, gnosis mm. indøves sprogiagttagelse og analytiske færdigheder.
Målbeskrivelser
KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Garth Fowden: The Egyptian Hermes, 1993

J. Podemann Sørensen: Religio mentis. 2014

BA eller tilvalgsfag BA i religionsvidenskab
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140