HRHA03631U REL, Tekst og metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Text and method

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionshistorie 2008 eller
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008
Kursusindhold
Kurset indfører i religionshistorisk tekstanalyse samt præsenterer et udvalg af aktuelle tilgange til forskellige typer af materiale. Den metodologiske mangfoldighed i faget præsenteres, ligesom der gives eksempler på tværvidenskabelige muligheder. Diskussion af tekstbegreber og analytiske modeller, kildekritisk håndtering og vurdering af kildemateriale i forhold til bestemte problemstillinger, samt forskellige typer af religiøs brug af tekster både historisk og i samtiden vil stå centralt.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Tekst og metode (fagelementkode HRHK03631E)

KA 2008-studieordning (gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode HREK03021E)

Komplet litteraturliste til fagelementet vil foreligge ved semesterets begyndelse. Se også kursushjemmesiden på Absalon to uger før undervisningens begyndelse primo september.

Asad, Talal. Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993.

Jordheim, Helge. Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi. Oslo: Universitetsforlaget. 2001.

Kjældgaard, Lasse Horne (ed.) Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2012

Stausberg, Michael, ed. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. London: Routledge 2011
BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Undervisningen er holdundervisning kombineret med seminardiskussioner og andre arbejdsformer
For at opnå 15 ECTS-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Ritual og praksis
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 98
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 140