HRHA03621U REL, Ritual og praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Ritual and praxis

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionshistorie 2008 eller Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold
Kurset indfører i analytiske og komparative tilgange til ritualer og anden formaliseret religiøs praksis. Vigtige emner er ritualtekst og ritualhandling, divination, mystik.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03621E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode  HREK03021E) 7,5 ECTS
Catherine Bell: Ritual. Perspectives and Dimensions. New York 1997; J. Podemann Sørensen: Divination. Kbh. 2009; J. Podemann Sørensen: Ritual og praksis. Kbh. 2013
BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Undervisningen er holdundervisning med samtaler på grundlag af kildemateriale
For at opnå 15 ects-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Tekst og metode
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 98
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 140