HREK03011U REL, Religionssociologi (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sociology of Religion

Uddannelse
Udbydes efter 2008 studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab
Kursusindhold
”Religionssociologi” indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og med inddragelse af nyere forskning vil et eller flere empiriske områder blive belyst. Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel.
Målbeskrivelser
KA - 2008 Tilvalgsordning:
Religionssociologi (fagelementkode HREK03011E)
Anbefalet litteratur vil fremgå af kursushjemmesiden på Absalon
BA med Religionsvidenskab som tilvalgsfag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140