HREB10061U REL, Nyere og global kristendomshistorie (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Newer and Global History of Christianity

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
Kursusindhold
Hovedlinjer i kristendomshistorien, lokalt og globalt betragtet, i det 19. og 20. århundrede, herunder indblik i et repræsentativt udvalg af kristendomsformer fra forskellige strømninger og geografiske områder
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Nyere og global kristendom (fagelementkode HREB10061E)
Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur
Ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag samt kristendomshistorie
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 70
  • Forelæsninger
  • 15
  • I alt
  • 85