HREB10051U REL, Idéhistorie (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of ideas

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
Kursusindhold
Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.
Målbeskrivelser
BA tilvalg 2007-studieordning:
Idéhistorie (fagelementkode HREB10051E)
Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september
Ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag samt kristendomshistorie
Undervisningen er holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 98
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 140