HREB10041U REL, Islam historisk og aktuelt (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Islam in Historic and Contemporary Perspective

Uddannelse
Udbydes efter Tilvalg 2007-studieordning i Religionsvidenskab.
Kursusindhold
En indføring i islams globale historie og religiøse praksis fra den formative periode frem til i dag.
Målbeskrivelser
BA 2007-tilvalgsordning:
Islam: Historisk og aktuelt (fagelementkode HREB10041E)

Sedgwick, Mark J. (2006), Islam & Muslims : a guide to diverse experience in a modern world, Intercultural Press, Boston, USA

Ansary, Tamim (2009), Destiny Disrupted - a history of the world through Islamic eyes, Public Affairs, NY, USA.

 

Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag
Deltagerne bør have fulgt Introduktion til religionshistorie (tilvalg)
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 84
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 112