HREB10031U  REL, Indiens religioner (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Religions of India

Uddannelse
Udbydes efter Tilvalg 2007-studieordning Studieordning i Religionsvidenskab.
Kursusindhold
En indføring i Indiens vigtigste religiøse traditioner, hinduisme og buddhisme, samt deres historiske baggrund.
Målbeskrivelser
BA 2007 Tilvalgs-studieordning:
Indiens religioner (fagelementkode, HREB10031E)
Kompendium til Indiens religioner, samt kursuslitteratur, som vil blive meddelt senere.
Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag
Holdundervisning med gruppearbejde og samtaler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 84
  • Forelæsninger
  • 28
  • Ekskursioner
  • 3
  • I alt
  • 115