HREB10011U REL, Introduktion til religionshistorie (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to the history of religions

Uddannelse
Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
Kursusindhold
Kurset indfører i grundlæggende elementer af religionshistorisk metode samt fagets forskningshistorie og komparative perspektiv. I eksempelmaterialet lægges der vægt på traditionelle religioner og oldtidens religioner. Undervisningen er holdundervisning med samtaler på grundlag af oversigtslitteratur og kilder
Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til religionshistorie (fagelementkode HREB10011E)

Kompendiet Introduktion til religionshistorie
Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 70
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 98