HREB00291U REL, Forskningshistorie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of the Study of Religion

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab
Kursusindhold
Religionsvidenskabens forskningshistorie dækker religionsforskningen fra det 18. århundrede og frem, men hovedvægten ligger på perioden fra omkring år 1900 til i dag. Kurset er opbygget som en oversigt over fagets udvikling og tilrettelagt med henblik på at indføre i religionsvidenskabens teorier, metoder og forskningstemaer.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Forskningshistorie (fagelementkode HREB00291E)

Tove Tybjerg, Religionsforskningen før og nu: Historiske rødder. Gyldendal 2010

Kompendier: Forskningshistorie og metodologi I og II

Religionshistorie I og Religionssociologi I
Forelæsning og diskussion
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 168