HREB00281U REL, Religionssociologi II

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sociology of Religion II

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab.
Kursusindhold

Fagelementet opøver den studerendes evne til

- at kunne belyse og formidle en religionssociologisk problemstilling inden for et givent område

- at kunne anvende grundlæggende religionssociologiske teorier og metoder på et udvalgt kildemateriale

- at kunne redegøre for områdets særlige karakteristika

- at kunne samarbejde med andre om belysning af religionssociologiske emner.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Religionssociologi (fagelementkode HREB00281E)
Kompendium via Absalon
Indskrivning på grunduddannelsen i religionsvidenskab
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Dette vil bl.a. ske via studenteroplæg baseret på gruppearbejde samt ekskursion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 43
  • I alt
  • 155