HREB00271U REL, Religionshistorie II

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of religions II

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
Kursusindhold

Hold A:

Fagmodulet giver en indføring i islams globale historie fra den formative periode frem til i dag med tematiske nedslag i centrale historiske og intellektuelle problemstillinger. Formålet med kurset er at videreudvikle evnen til at arbejde metodebevidst med komplekse datamængder og med religionshistoriske problemstillinger.

Hold B:

Kurset indfører i kildekritisk belysning af islamiske skrifter og giver et overblik over centrale islamiske temaer og praksisformer, samt hvordan disse forandres og fortolkes forskelligt alt efter tid og sted. Der vil foruden islams formative periode være en gennemgang af forskellige retninger og bevægelser såsom shia-islam, sufisme og moderne reformisme. Endelig vil islam også blive belyst i en dansk kontekst. Formålet med kurset er at videreudvikle evnen til at arbejde metodebevidst med komplekse datamængder og med religionshistoriske problemstillinger. Undervisningen er holdundervisning med gruppearbejde og samtaler.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Religionshistorie II (fagelementkode HREB00271E)

Hold A og B:

Daniel W. Brown, A New Introduction to Islam, Second edition, Wiley-Blackwell, Chichester 2009

Kompendium til Religionshistorie II
Indskrivning på grunduddannelsen i religionsvidenskab
Hold A:
Holdundervisning med gruppearbejde og samtaler.
Hold B:
Klasseundervisning med gruppearbejde og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 70
  • Forberedelse
  • 140
  • Forelæsninger
  • 3
  • I alt
  • 213