HREB00261U REL, Religionssociologi I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sociology of religions I

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
Kursusindhold
Formålet med undervisningen er en introduktion til elementære religionssociologiske problemstillinger gennem fagets metoder og teorier. I den forbindelse gennemgås to religionssociologiske temaer, og metodisk lægges der særlig vægt på spørgeskemaundersøgelser og forskellige former for feltarbejde. Som en del af undervisningen udarbejder de studerende gruppevis en mindre opgave. Undervisningen forudsætter aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg o. lign.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Religionssociologi I (fagelementkode HREB00261E)
Pensum og anbefalet litteratur: Se kursushjemmesiden på Absalon
Indskrivning på religionsvidenskab
Holdundervisning med gruppeopgaver og studenteroplæg
Undervisning foregår således:
Religionssociologi I Hold A (ved Margit Warburg)
Religionssociologi I Hold B (ved Brian Jacobsen)
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 3
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 171