HREB00251U REL, Religionshistorie I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of religions I

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
Kursusindhold
Fagmodulet behandler repræsentative træk af religionshistorien med særlig henblik på traditionelle religioner, oldtidens religioner, jødedom og Asiens store religiøse traditioner. Endvidere introduceres grundlæggende elementer af religionshistorisk metode. Kursets form vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og gruppeøvelser. Der indgår ekskursioner og øvelser i religionshistorisk, ritualanalytisk feltarbejde
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Religionshistorie I (fagelementkode HREB00251E)

Hold A: Tim Jensen,Mikael Rothstein&Jørgen Podemann Sørensen(red.), Gyldendals Religionshistorie (2. udg.), Gyldendal 2011.

Hold B: Gyldendals religionshistorie, 2. udgave 2011. Desuden udarbejdes et kompendium

Olav Hammer & Jesper Sørensen, Religion i psyke og samfund, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2010.

Uddrag af Gads Religionshistoriske Tekster, Gads forlag, København 1984.

Hold A+B Indiske religioner: Tekster og litteratur annonceres på Absalon
Indskrivning på religionsvidenskab
Forelæsninger og gruppeøvelser
Undervisning foregår således:
Religionshistorie I Hold A (ved Oluf Schönbeck)
Religionshistorie I Hold B (ved Tage Petersen)
Hold A+B Indiske religioner (ved Erik Reenbereg Sand)
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 3
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 199