HREA00331U REL, Nyere og global kristendomshistorie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Recent and Global History of Christianity

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab eller BA 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab.
Kursusindhold
Hovedlinjer i kristendomshistorien, lokalt og globalt betragtet, i det 19. og 20. århundrede, herunder indblik i et repræsentativt udvalg af kristendomsformer fra forskellige strømninger og geografiske områder
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning
Nyere og global kristen-domshistorie (fagelementkode HREB00331E)

BA 2007-tilvalg:
Nyere og global kristendom (fagelementkode HREB10061E)
Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur
Kristendomshistorie
Holdundervisning
NB! Ét hold; der undervises 3 x 5 timer i ugerne 15, 16, 17, 18 og 19
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 70
  • Forelæsninger
  • 15
  • I alt
  • 85