HREA00321U  REL, Idéhistorie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The History of Ideas

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab eller BA 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab.
Kursusindhold
Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner. Undervisningen er holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning (fagelementkode HREB00321E) eller BA-Tilvalg 2007 (fagelementkode HREB10051E)
Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo februar.
Ca. to års studier i et humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.
Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 154