HREA0031HU REL, Religion ind til benet. Religion, formidling og museer.

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Religion to the Bone. Religion, presentation, and museums.

Uddannelse
Udbydes efter:
BA:
2010-studieordning Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010 eller Tilvalg 2007-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab.
KA:
2008-studieordning i Religionshistorie,
2008-studieordning i Religionssociologi
2008- studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab
Kursusindhold

Hvordan formidler man sin akademiske viden? Hvordan kan man bruge sine metoder og teorier i praksis i forbindelse med erhvervslivet? Hvordan omsætter man sin omfattende faglige viden til en populær præsentation?

Disse og mangle flere spørgsmål vil blive centrale i dette kursus. Kurset vil behandle generel formidling af religion i en bred, offentlig sammenhæng. Aktuelle sager på nettet eller andre medier vil blive inddraget i undervisningen. Samtidig inddrages de studerendes egne erfaringer – gerne med henblik på eksamensopgaven, enten i form af mundtlige oplæg eller anden form for formidling eller præsentation.

Kurset vil desuden lægge særlig vægt på formidling på museer: hvordan fremstilles og behandles religion i udstillinger og forekommer der anden formidling. Hvilke udfordringer står museerne over for? Og hvordan skal museerne fremover agere i vores moderne, hyperdigitale samfund?

 

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Religionsvidenskabelig formidling A&B, HRHK03641E og HRHK03651E

To grundbøger kan med fordel bruges som teoretisk udgangspunkt:

Jørn Helder, Torbjörn Bredenlöw & Jens Lautrup Nørgaard (red.): Kommunikationsteori – en grundbog. Hans Reitzels Forlag, 2009

Rober R. Janes: Museums in a Troubled World. Renewal, Irrelevance or Collapse? Routledge, Oxon 2009

 

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur