HREA0031FU REL, Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Contemporary Islam and Muslims: religion, politics and gender

Uddannelse
Udbydes efter:
BA:
2010-studieordning Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010 eller Tilvalg 2007-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab.
KA:
2008-studieordning i Religionshistorie,
2008-studieordning i Religionssociologi
2008- studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab
Kursusindhold

Dette kursus tegner et bredt og mangfoldigt billede af nutidig islam og muslimer i lyset af religiøse og politiske diskurser. Nærmere bestemt, med en

antropologisk tilgang til religion, tilsigter kurset at problematisere måden hvorpå moderne muslimer udtrykker og udspiller autoritet og hengivenhed i private såvel som det offentlige rum. Autonomi, køn og uddannelse er centrale dimensioner i den forbindelse og vil blive diskuteret ud fra originalt kildemateriale – blandt andet politiske jihad-oder, sufi hymner, Islamistiske prædikener og samfundsdebatter. Dertil indhenter kurset empiriske eksempler fra Pakistan, Saudia Arabien, Mellemøsten, USA og Vesteuropa.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Grundbøger:

Waines, David. 2003 (second addition). An introduction to Islam. Cambridge University Press.

Osella, Fillippo & Soares, Benjamin (eds.). 2010. Islam, Politics, Anthropology. Wiley-Blakwell. Royal Anthropological Institute.
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Undervisningen er holdundervisning og vil rumme diskussioner, film og ekskursion.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 4
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 144