HREA0031EU REL, Ikonografi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Iconography

Uddannelse
Udbydes efter:
BA:
2010-studieordning Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010 eller Tilvalg 2007-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab.
KA:
2008-studieordning i Religionshistorie,
2008-studieordning i Religionssociologi
2008- studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2008
Kursusindhold

Studiet af billeder, figurer, arkitektur og andre former for materialitet er en væsentlig del af en religionshistorisk analyse. I alle religioner indgår en eller flere former for materiel religion, ligesom tilhængernes tilgang til den materielle religion er genstand for opmærksomhed både i og uden for religionerne. I forårets kursus undersøges ikonografiske kilder af forskellig karakter, fra populærkulturens buddhafigurer og trafikamuletter over kristne ikoner og indiske gudebilleder til gravpladser og helligsteder. I undervisningen tager vi udgangspunkt i konkrete eksempler, men undervejs præsenteres forskellige teoretiske tilgange til visuel og materiel kultur i religionerne.

Ud over den faste lærer, vil andre undervisere gæsteoptræde i løbet af kurset.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Kursets deltagere bedes anskaffe David Morgan The Sacred Gaze.Religious Visual Culture in Theory and Practice, University of California Press, 2005.

Yderligere materiale vil blive uploadet på Absalon
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140