HREA0031DU  REL, Introduktion til gnosticisme

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Gnosticism

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau
i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi,
2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab,
2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset giver en kritisk gennemgang af forskningen i ”gnosticismen” og af tekster fra bl.a. Nag Hammadi-fundet. Traditionelt er gnosticisme blevet brugt som betegnelse for en række primært kristne bevægelser i det andet til fjerde århundrede. Imidlertid har der igennem snart to årtier været en livlig debat om betydningen og anvendeligheden af begrebet blandt forskere i den tidlige kristendoms historie. Nogle forskere har således talt for helt at forlade begrebet, mens andre har villet reservere begrebet til en specifik gruppe. I dette kursus bruges ”gnosticismen” som betegnelse for en særlig type af religiøse bevægelser, der opstod i middelhavsregionen og som havde det tilfælles, at de lagde vægt på viden (gnosis) - en særlig religiøs og esoterisk erkendelse - som middel til frelse.

Denne frelse var ofte baseret på åbenbaringer fra Jesus eller andre mytologiske helte, som havde form af mytologiske fortællinger om skabelsen og forløsning, og som kommenterede og supplerede f.eks. fortællingere fra Genesis. Nøglen til frelse fremhæves i mange af teksterne fra Nag Hammadi-fundet at være den sande erkendelse af begivenhederne, som førte til denne verdens skabelse. Kurset lægger hovedvægten på læsning af primærtekster både fra Nag Hammadi-biblioteket og kirkefædre, ligesom det nyligt genfundne Judasevangelium og tekster fra Corpus Hermeticum vil indgå. Kurset har som mål at gøre de studerende bekendt med forskningens forståelse af gnosticismebegrebets karakter og oprindelse og alle de udfordringer som kategorien udgør. Derudover er formålet gøre de studerende i stand til at analysere teksterne på baggrund af kristne, jødiske og ”hedenske” kilder, og at placere kilderne i relevante kontekster.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)

BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)
Grundbog: Michael A. Williams, Rethinking Gnosticism, An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton University Press 1996. Øvrig litteratur vil blive annonceret i kursets Absalonrum.
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Forelæsninger, øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140