HREA0031CU REL, Sufisme og muslimsk hengivenhed i nutiden: Viden, praksis og fællesskab.

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sufism and muslim devotion: theory, practice and community

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold

Dette kursus indfører i sufismens historie, begreber og praksisser. Kurset giver et bredt og mangfoldigt billede af sufismen i gennem tid, som vil skabe en forståelsesramme for dens nutidige og hybride udtryk. Kurset indhenter empiriske eksempler fra etablerede sufi-ordner og sufi-grupper i Danmark og problematiserer begrebet sufisme––sædvanligvis betegnet som islamisk mystik––i relation til fælleskabets betydning, muslimsk hengivenhed, sociale netværk, politik, global/lokal religiøs kommunikation, mobilisering og levende sufisme. Kurset vil fokusere på nutidige sufi-grupper og måden hvorpå disse praktiserer sufismen.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Litteratur til fagelementet vil foreligge ved semesterets begyndelse. Se også kursushjemmesiden på Absalon en uge før undervisningens begyndelse primo september.

 

Elektronisk kompendium følger samt nedenstående baggrundslitteratur som findes i institutbiblioteket.  

 

Carl W. Ernst. 1999. Teachings of Sufism. Shambhala. (Original tekster i oversættelse)

_____. 1997. The Shambhala guide to Sufism. Shmabhala. (General intro.)

Catharina Raudvere and Leif Stenberg (ed.). 2009. Sufism Today. Heritage and Tradition in the Global Community. I.B. Tauris.

Julian Baldick. 1989. Mystical Islam. An Introduction to Sufism. I.B Tauris. (Historisk kritisk studie).

Trimingham, Spencer J. 1998. The Sufi orders in Islam. Oxford University press.

 

Sufisme i vesten (ikke baggrundslitteratur) – inspiration til viderelæsning.

D. Westerlund. 2004. Living Sufism in Europe and North America. Curzon.

Malik and Hinnells. 2006. Sufism in the West. Routledge.

Paul Heck (ed.). 2007. Sufism and Politics. The Power of Spirituality. Princeton.

Dressler, Geaves and Klinkhammer. 2009. Sufis in Western Society: Global Networking and Locality. Routledge.

Ramsey and Bennet (ed.) 2012. South Asian Sufis: Devotion, Deviation and Destiny. Continuum. 

.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Undervisningen er holdundervisning og vil rumme diskussioner, film og ekskursion.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 3
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 143