HREA0031BU  REL, Mahayana-buddhisme

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mahayana Buddhism

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008 eller
KA tilvalg 2008-studieordning Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold

Buddhismen inddeles ofte meget generaliseret i to hovedformer – theravada og mahayana. Mahayana opstod i Indien i 1. årh. f.v.t. og omfatter i dag et stort flertal af verdens buddhister. Betegnelsen dækker over en række stærkt divergerende retninger med nogle få centrale fællestræk, såsom zen-buddhisme, tibetansk buddhisme og Det Rene Lands buddhisme. Mahayana har haft en vældig betydning i Asien som kulturfaktor, og i nutiden er den globaliseret og finder tilhængere over hele verden. Den akademiske forskning i mahayana-buddhisme begyndte først for alvor omkring 2. verdenskrig, men er siden vokset til et kolossalt omfang – et fænomen, der til dels kan tilskrives den intellektuelle udfordring, mahayanas filosofiske ideer og praksis kan give.

Kurset vil kort gennemgå mahayanas historiske udvikling og derpå tage fat på dens centrale forestillinger og begreber – bodhisattva, tomhed, visdom, medfølelse m.v. Endvidere vil det tematisere mahayanas vigtigste retninger samt ritualer og ikonografi. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave med emne efter eget valg
Målbeskrivelser

Religion:
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)


KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (fagelementkode HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

Indologi:
BA 2010-studieordning:
Indologisk realia 1 (fagelementkode HIDB00671E)
Indologisk realia 2 (fagelementkode HIDB00731E)
Indologisk realia 3 (fagelementkode HIDB00761E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Indologisk Realia A(fagelementkode HIDB10041E)
Indologisk Realia A (fagelementkode HIDB10051E)

BA 2005-studieordning:
Indologisk Realia B (fagelementkode HIDB00481E)
Indologisk Realia C (fagelementkode HIDB00511E)

KA 2008-studieordning:
Tværfagligt Tema (fagelementkode HIDK03021E)
Emnekusus B (fagelementkode HIDK03091E)

 

Kompendium samt kursuslitteratur, som vil blive meddelt senere
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140