HREA0031AU AFLYST: REL, Religions- og kulturmøder i Caribien og Europa

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Meetings of religions and cultures in the Caribbean and in Europe

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold
På kurset vil vi beskæftige os med, hvordan kulturer og religioner mødes og blandes på forskellig vis. Vi vil nærmere bestemt tage udgangspunkt i henholdsvis Caribien i 1700-tallet og Europa i nutiden. Slavernes religion i 1700-tallets Caribien blev formet af mødet mellem afrikanske og europæiske religioner i de nye slave- og plantagesamfund. I nutidens Vesteuropa er indvandring fra muslimske lande et forholdsvis nyt fænomen, hvor europæiske islam-former er ved at blive dannet. Teoretisk beskæftiger vi os med beslægtede teorier om kreolisering, synkretisme, diaspora og levet religion. Metodisk vil vi komme ind på, hvordan man kan studere religionsmøder og blandinger gennem historisk-kritisk tekstlæsning, gennem interview og observationer.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Tekster vil blive uploadet i kursusrum
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140