HREA00319U REL, Nationalisme og kristendom i Østeuropa

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Nationalism and Christianity in Eastern Europe

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold

Siden 1989 er de religiøse institutioner atter blevet helt centrale aktører i Østeuropa. De ortodokse lande har på forskellige måder skilt sig ud i europæisk sammenhæng, men indbyrdes er de ortodokse kirker også dybt forskellige i deres nationale og transnationale ambitioner. Kurset vil belyse de historiske og politiske omstændigheder som har bevirket disse forskellige tilgange til nationalisme og relationer mellem stat og kirke. Under kurset vil ortodoksiens historie blive skitseret sammen med nøglepersoner for dens udvikling. Hovedvægten vil ligge på at undersøge, hvordan den ortodokse kristendom i dag instrumentaliseres i samspil med nationalistiske projekter i østeuropæisk identitetspolitik.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Som grundbøger anvendes Maria Todorovas Imagining the Balkans og Rogers Brubakers Nationalism Reframed
Komplet litteraturliste til fagelementet vil foreligge ved semesterets begyndelse. Se også kursushjemmesiden på Absalon to uger før undervisningens begyndelse primo september
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Undervisning vil finde sted to gange ugentligt i første halvdel af efterårssemesteret 2013
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140