HREA00318U REL, Religionspsykologi og kognitionsforskning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Psychology of religions and Cognitive Research

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008-ordningen
Kursusindhold

I nyere religionsvidenskabelig teoridannelse står religionspsykologi og kognitionsforskning stærkt. Nye forskningsfelter åbner sig, og der sker skift i synet på de mere traditionelle. Hensigten med dette forløb er at tage nogle af disse forskningsfelter op til diskussion; det gælder dem, der er forbundet med navne som Antonio Damasio, Pascal Boyer, Justin Barrett og Harvey Whitehouse og med emner som religion og helbred, mystik, magi og konversion. William James, dybdepsykologi og andre ældre forskningstraditioner vil også blive inddraget, og gennem hele forløbet vil der blive lagt vægt på at medtænke religionernes sociale dimensioner og sprog.

              Kurset kan anvendes som valgfrit område i det grundfaglige studium, men også som tilvalg og på kandidatniveau. Der vil blive udarbejdet et kompendium til forløbet med tekster, der både belyser religionspsykologiens historie og viser spændvidden i den nyere kognitions- og hjerneforskning. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave med emne efter eget valg. Som afsæt for dette arbejde åbner kurset mulighed for seminarer, hvor de spørgsmål og problemstillinger, som deltagernes valg af emne giver anledning til, kan blive uddybet og diskuteret.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Anbefalet baggrundslitteratur:

Olav Hammer & Jesper Sørensen, Religion i psyke og samfund. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2010: 51-145.

Peter la Cour, Elementer til en moderne, dansk religionspsykologi. Københavns Universitet: Det Samfundsvidenskabelig Fakultet 2009.

Michael Stausberg (ed.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. London: Routledge 2009
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Forelæsninger, holdundervisning og seminarer
Forløbet er opdelt i to faser. Fra semesterstart til efterårsferien er der undervisning mandag og torsdag 10-12; efter efterårsferien, hvor udarbejdelse af opgaver står i centrum, vil der være seminarer torsdage 10-12
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140