HREA00317U AFLYST, REL, Ikonografi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Iconography

Uddannelse
Udbydes efter:
BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau
i Religionsvidenskab 2007
KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi,
2008-ordningen
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab,
2008-ordningen
Kursusindhold
Studiet af billeder, figurer, arkitektur og andre materielle former er af afgørende betydning i religionshistorisk analyse. Sammen med tekster og feltarbejdsdata udgør disse kilder det umiddelbare grundlag for religionshistoriske undersøgelser, og som regel – hvis ikke altid – bringes de forskellige kildetyper i samspil med hinanden. Efterårets kursus går komparativt til værks og undersøger ikonografiske kilder af vidt forskellig karakter, fra glansbilleder med kristelige motiver, over indiske gudebilleder til tempelkomplekser og topografiske manifestationer af mytologiske begivenheder. Undervisningen, som bevæger sig fra fysikalitet til semantik og tilbage igen, vil være baseret på detailanalyser af konkrete eksempler, men hensigten er også at udvikle en mere sammenhængende forståelse af ikonografi m.v. som fænomen eller tema i religionerne. Bortset fra den faste lærer vil andre undervisere også optræde hen ad vejen
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Kursets deltagere bedes anskaffe: S. Brent Plate (ed.), Religion, Art, & Visual Culture. A Cross-Cultural Reader, New York: Palgrave 2002
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140