HREA00301U REL, Kristendomshistorie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of Christianity

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010 eller BA 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab 2007
Kursusindhold
Indføring i kristendommens historie fra den formative periode frem til det 18. århundrede samt i et repræsentativt udvalg af grundlæggende positioner og problemstillinger i kristendomshistorien
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Kristendomshistorie (fagelementkode HREB00301E)
BA 2007-studieordning: Kristendomshistorie (fagelementkode HREB10021E)
Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur
Religionshistorie I (BA-studerende)
Holdundervisning
Undervisning foregår således:
Kristendomshistorie Hold A
Kristendomshistorie Hold B
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 182