HREÅ00481U OPRETTES IKKE: ÅU REL Religionsvidenskabens metodologi (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Methodology of the Study of Religion

Uddannelse
Udbydes efter studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.
Tilmelding via Åbent Universitet
Kursusindhold
I faget udbygges kendskabet til religionsvidenskabeligt relevante metodologiske problemstillinger, især som de afspejler sig i den nyere litteratur. Der lægges vægt på fordybelse og opmærksomheden samles om enkelte metodologiske problemstillinger. Samtidigt er det hensigten at opøve færdigheder i at drøfte og analysere primært materiale, og derfor vil der blive inddraget materiale fra en eller flere religioner
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Religionsvidenskabens metodologi: (fagelementkode HREB00481E)
Kursuslitteratur vil blive oplyst senere
Der er ingen forudsætningskrav til kurset.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet