HREÅ00471U ÅU REL Idéhistorie (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The History of Ideas

Uddannelse
Udbydes efter studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.
Tilmelding via Åbent Universitet
Kursusindhold
Faglige mål Eksaminanden kan
- forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til grundlæggende problemer og positioner inden for religionsfilosofisk og etisk tænkning
- anvende væsentlige dele af fagterminologien
- diskutere og udpege ligheder og forskelle inden for et udvalg af væsentlige grundsynspunkter.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Idéhistorie: (fagelementkode HREB00471E)
Kursuslitteratur vil blive oplyst senere
Der er ingen forudsætningskrav til kurset.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet