HREÅ00461U ÅU REL, Buddhismen i historie og nutid (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Buddhism in Historical and Contemporary Perspective

Uddannelse
Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.
Kursusindhold

Buddhismen er en af de ældste religioner i verden i dag og har en lang og indholdsrig historie. Den udgør kun et lille mindretal i sit oprindelsesland, Indien, men den blomstrer i nutiden i store dele af Asien, hvor den har haft en vældig betydning som kulturfaktor. Desuden er buddhismen i nyeste tid blevet en global religion, der har fremgang i mange vestlige lande. Sidst, men ikke mindst, sætter buddhistiske ideer og praksis deres indirekte præg på den moderne kultur, f.eks. som udgangspunkt for den populære terapiform mindfulness.

Den vestlige akademiske beskæftigelse med buddhisme går ikke længere end ca. 150 år tilbage, og endnu mindre for mahayana-buddhismens vedkommende, men forskningen har nu nået et kolossalt omfang. Dette modsvares af de buddhistiske traditioners kompleksitet og omfattende litteratur. Kurset vil give en indføring i centrale retninger, begreber og udviklingslinjer i buddhismens 2500 år lange historie, byggende på originaltekster i oversættelse.

Kurset afsluttes med en hjemmeopgave med emne efter eget valg. Der vil her være mulighed for at specialisere sig i en bestemt periode, retning, person eller andet.
Målbeskrivelser
BA 2010-ÅU studieordning: Valgfrit område (fagelementkode HREB00461E) eller  BA projekt (fagelementkode HREB00491E)
Kompendium samt kursuslitteratur, som vil blive meddelt senere
Der er ingen forsætningskrav til kurset
Holdundervisning, aftenundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning