HREÅ00451U ÅU REL, Kristendomshistorie (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of Christianity

Uddannelse
Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.
Kursusindhold
Faglige mål Eksaminanden kan
- indplacere tekster, begreber og idéer i deres historiske sammenhæng
- analysere tekster og problemstillinger, der berører kristendommens opståen og udvikling 13
- redegøre for væsentlige strømninger og indflydelsesrige positioner inden for nyere og global kristendomshistorie
- behandle og overskue længere historiske forløb.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordningen: Kristendomshistorie (fagelmentkode HREB00451E)

Følgende bøger skal anskaffes:

Hans Jørgen Lundager Jensen, Gammeltestamentlig Religion, Anis, 2010

Tarald Rasmussen og Einar Thomassen, Kristendommen. En historisk innføring, Universitetsforlaget, Oslo, 2002

Delbert Burkett, An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity, Cambridge University Press, 2002

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0