HPOA03291U Latinamerikaprofilen - Latinamerika i et tværfagligt perspektiv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Latinamerica in a Interdisciplinary Perspective

Kursusindhold

Modul 7·  Grundkursus:Kultur, Rum og Identiteter/ Space, Place, and Identities. Latinamerika i et tværfagligt perspektiv.  Introduktionskurset vil gennemgå aktuelle latinamerikanske problemstillinger fra et tværfagligt perspektiv og diskutere de nyeste opfattelser af identiteter og forskelle i en verden præget af globalisering, migration, urbanisering og forandring. Vi vil således diskutere udviklinger som er såvel økonomiske og politiske, som kulturelle og identitetsmæssige. Vi vil også diskutere Latinamerikas betydning og placering i verden og hvorledes latinamerikanske intellektuelle analyserer på nutiden og fortiden.  Undervisningssproget vil være dansk med tekster på engelsk og/eller spansk og portugisisk, alt efter de studerendes forudsætninger.

Holdundervisning
Profilkursus/KA-tilvalg
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet