HPOA00021U Portugisisk - Propædeutik 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Portuguese - Portuguese Elementary 2

Kursusindhold
Kurset har som formål at videreudvikler den kommunikative kompetence hos de studerende, både skriftligt og mundligt. Vi har fokus på at videreudvikle det portugisiske ordforåd ved at øve samtaler i hverdagssituationer og inddrager også grammatik efter behov.

Litteratur: Lærebog: Jouët-Pastré, Clémence M. C., Klobucka, Anna M., Sobral, Patrícia Isabel Santos, Moreira, Maria Lucia De Biaji, Hutchinson, Amélis P.(2013): Ponto de Encontro – Portuguese as a World Language, 2nd Edition, Pearson.

Undervisningssprog: Dansk og et andet fremmedsprog.

Den øvrige undervisning på 1. år følges sideløbende med dette kursus.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse