HPLA01051U POL, Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Poland: Mentality, Culture, Society. Historical and Contemporary Perspectives

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Viden om de væsentligste elementer i det moderne Polens identitetsdannelse. Viden om hovedtræk i de transformationsprocesser, som har fundet sted i Polen efter kommunismens fald i 1989: overgangen til demokrati og et frit marked, forandringerne i samfundet, kultur, mentalitet.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010:  Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold (fagelementkode HPLB01051E)

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

Kompendium og teksterne er tilgængelige på Absalon
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Kursus i Polens Historie, litteratur og kultur
holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 341,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse