HPLA01041U POL, Polsk Sprog 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Polish Language Proficiency 1 (constituent for specialisation in Polish)

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Ved kursets afslutning kan eksaminanden dokumentere grundig forståelse af det polske sprogs morfologi, samt vise receptiv og reproduktiv forståelse af sprogets struktur og funktionsmåde.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010: Polsk sprog 1 (fagelementkode HPLB01041E)

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen: Sprog I TV (fagelementkode HPLB10011E) samt Praktisk Sprogfærdighed TV (fagelementkode HPLB10021E)
Anita Pluwak, Grundkursus i polsk grammatik (kompendium, tilgængeligt via Absalon, evt. print on demand via Studenterafdelingen). Øvrige materialer aftales i forbindelse med undervisningen.
Polsk propædeutik A og B
Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger og øvelser, herunder intensivt arbejde med tekster og ordbøger.
Ekstra undervisningsmateriale (øvelser etc.) er tilgængeligt via det relevante kursusrum i Absalon
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 45
 • Forberedelse
 • 297
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 14,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse