HPLA01011U POL, Polens historie, litteratur og kultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Poland: History, Culture and Literature

Uddannelse
Udbydes efter Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Kurset fokuserer på hovedtræk i Polens historie, kulturhistorie og samfundsforhold med særligt henblik på de faktorer, der bidrager til at give landet dets identitet. Udvikling i 1800 og 1900-talet står i centrum
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 (fagelementkode HPLB01011E)
A. Zamoyski, Poland. A History
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse