HPLÆ01021U  POL, Polsk Propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Polish Propaedeutic B

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold

Oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, samt dialog mellem underviseren og de studerende. Teksterne er af stigende sværhedsgrad, og der opøves sikkerhed i forståelsen af det grammatiske system, samtidig med at indlæring af nye gloser intensiveres.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Propædeutik B (Fagelementkode: HPLB01021E)

W. Miodunka, Czesc jak sie masz? + kompendium tilgængeligt via Absalon.
Bestået propædeutik A
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 4
  • Forberedelse
  • 296,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5