HPEB01301U PERS, Moderne persisk litteratur B med litterær metode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Persian literature B with literary method

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold
Der læses moderne persisk litteratur, der analyseres ud fra forskellige litterære metoder
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordningen: Moderne persisk litteratur B med metode: (Fagelementkode HPEB01301E)

Udleveres ved kursets begyndelse (primærlitteratur)
Persisk Propædeutik A+B samt Kommunikativt Persisk og Oversættelse med grammatik
Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (2 x 2 timers undervisning i 14 uger)
Der må påregnes en del forberedelse, da der læses komplicerede persiske tekster
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 309,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5