HPEB01242U PERS, Persisk oversættelse med grammatik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Persian translation with grammar

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.
Kursusindhold

Oversættelse af middelsvære, moderne persiske tekster på basis af fagelementets indhold af morfologisk og syntaktisk analyse, oversættelse til et nuanceret og idiomatisk korrekt dansk, færdighed i anvendelse af grammatiske og syntaktiske analyseredskaber samt færdighed i at sammenligne og kunne forklare forskellene på persisk og dansk syntaks og grammatik.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Persisk-dansk oversættelse med grammatik (Fagelementkode HPEB01241E)
Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.
Bestået Persisk propædeutik A+B.
Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem (4 timers undervisning i 14 uger)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 315,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5