HPEB01181U PERS, Kommunikativt Persisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Persian

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold
Forstå og kommunikere indholdet af en tekst eller et videoklip, oversætte og kommunikere sin forståelse videre på persisk, føre en enkelt samtale med sikkerhed, analysere lettere kompliceret persisk grammatisk og syntaktisk
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010: (fagelementkode HPEB01181E)
Persisk Propædeutik A + B
Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (2x2 timers undervisning i 14 uger)
Der må påregnes en del forberedelse, da der skal fremlægges oplæg på persisk
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 309,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5