HPEA01211U PERS, Irans historie i overblik med særligt fokus på det moderne Iran

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The History of Iran with Special Focus on Modern Iran

Uddannelse
Udbydes efter Studieordningen for Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i persisk, 2010-ordningen eller
Studieordningen for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Persisk sprog og kultur, 2007-ordningen
Kursusindhold
De store temaer i iransk historie fra oldtid til nutid studeres med særligt fokus på det moderne Iran (1500-2013).
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning, Irans historie i overblik med særligt fokus på det moderne Iran(fagelementkode HPEB01211E), BA 2007-tilvalgsstudieordning, Irans historie i overblik med videnskabsteori eller Irans moderne historie (fagelementkode HPEB10011E eller HPEB10031E)
Katouzian, Homa. 2009. The Persians. Ancient, Mediaeval and Modern Iran, New Haven/London: Yale University Press. Derudover vil der være kompendium.
Obligatorisk fag for persiskstuderende, 3. semester
Holdundervisning med diskussion og gruppearbejde – det forventes derfor at alle deltager og har læst i henhold til undervisningsplanen
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 74
 • Forberedelse
 • 286,5
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5