HPEA01181U PERS, Avislæsning og politisk analyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Reading of newspapers and political analysis

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi
eller
KA 2008-ordning Mellemøstens sprog og samfund.
Kursusindhold
Der vil blive undervist i persiske avisartikler, oversættelse af disse samt måder at analysere artiklerne politisk.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt persisk (Fagelementkode HPEB01181E)
Selvstuderet emne (Fagelementkode HPEB01271E)

KA 2008-studieordning: Skriftlig kommunikativ færdighed (Fagelementkode HMØK03561E)

Udleveres ved kursets begyndelse.
Propædeutik A + B i Persisk BA.
Klasseundervisning med interaktion mellem undervisere og studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 130
 • Forelæsninger
 • 32
 • Vejledning
 • 7
 • I alt
 • 206