HPEÆ01131U PERS, Persisk propædeutik B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Persian propaedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.
Kursusindhold

Grundlæggende persisk morfologi, syntaks og semantik (i et omfang svarende til John Mace: Persian Grammar: for Reference and Revision), grammatisk analyse af persiske tekster samt brug af fagets grundliggende grammatiske begreber læsning og forståelse af lettere persiske tekster tale- og lyttekompetencer på et elementært niveau.

Målbeskrivelser
BA 2010-ordningen:
Persisk Propædeutik B (Fagelementkode: HPEBO1131E)
Kompendium, netbaseret.
Bestået Persisk propædeutik A
Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem (8 timers undervisning i 14 uger)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 259,5
 • Forelæsninger
 • 112
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5