HPEÆ01111U PERS, Persisk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Persian propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold
Vise solidt kendskab til det persiske alfabet, vise elementært kendskab til persisk grammatik og tilegnelse af basalt ordforråd, vise beherskelse af elementære læse-, skrive- og talefærdigheder.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 – Persisk: (fagelementkode HPEB01111E)

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (8 timers undervisning i 14 uger)
Der må påregnes en del forberedelse, da der læses persiske tekster
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 37
 • Forberedelse
 • 259,5
 • Forelæsninger
 • 112
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5