HNOB15033U  Kulturjournalistik og kulturlivets institutioner B (BA-studerende)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Culture Journalism and The Practise of Cultural Institutions B

Kursusindhold
Kulturlivets institutioner er et teoretisk-historisk funderet, men praktisk orienteret studium i de kulturelle institutioners historie og samfundsmæssige funktioner. Kulturformidlingens institutioner, organisationer og brancher inddrages, fra teatre, museer og biblioteker til forlag, presse, radio/tv og anden medieindustri. Den aktuelle kultursituation studeres i sammenhæng dels med institutionernes historie, især siden midten af 1800-tallet, dels med kulturpolitisk teori og med litteratur-, kunst- og mediesociologisk forskning.
Undervisnings- og arbejdsformen vil som udgangspunkt være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Der aflægges studiebesøg i blad- og forlagshuse, på museer og biblioteker, inden for film og tv-produktion, kulturpolitisk administration m.m. Den studerende skal være parat til at afsætte tid til disse studiebesøg, som ikke i alle tilfælde vil kunne placeres inden for den skemalagte undervisning. Kurset fordrer aktiv deltagelse af den studerende med oplæg til eller opfølgning af studiebesøgene.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420