HNOB15021U Kulturlivets institutioner A (kun for bachelorstuderende)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Practice of Cultural Institutions A

Uddannelse
Dansk (Kulturformidling)
Hører under studiemønstret Kulturformidling
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået