HNAB01201U NÆR, Bachelor-Projekt

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold

I dette kursus vil de studerende lære at opbygge en BA-opgave fra formulering af en problemstilling til de formelle krav der stilles til opgaven i form af korrekte litteraturlister, referencer, noter, appendix etc. De mest almindelige problemer i skriveprocessen og i formulering af opgaven vil blive behandlet og der vil blive givet hjælp til at formulere det problem eller spørgsmål, som skal udgøre BA-opgavens emne.

Det tilsigtes ligeledes at give den studerende en generel ide om hvordan man kan gribe et problem eller spørgsmål an på flere måder i en akademisk opgave.

Ud over deltagelse i selve seminaret modtager den studerende individuel vejledning, hvor man i samarbejde med sin vejleder afgrænser et væsentligt, mindre problem eller problemkompleks inden for faget. Seminaret vil kun blive gennemført hvis et tilstrækkeligt antal arkæologi studerende deltager.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Bachelorprojekt (fagelementkode HNAB01201E)
Kurset vil være i seminarform og vil omfatte hjemmearbejde (udformning af en synopse, et resumé, en sammenligning af to forskellige tekster etc.).
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0