HNAA01151U NÆR, Praktisk Arkæologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Practical Archaeology

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold
Kurset bygger videre på de studerendes praktiske erfaring fra en arkæologisk udgravning, hvor de studerende har afprøvet de metoder og teknikker som blev gennemgået i forbindelse med kurset Arkæologisk Teori, Teknik og Metode (eller lign.). Dette indbefatter bl.a. udgravnings- og rekognoscerings­teknik­ker, tegning, opmåling og registrering.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Praktisk arkæologi (fagelementkode HNAB01151E)
Udgravningsdata (f.eks. rapporter, lokusark, fotos, tegninger etc.) og fundmateriale
Kurset forudsætter bestået Arkæologisk Teori, Teknik og Metode. For studerende udenfor faget nærorientalsk arkæologi: Spørg på instituttet angående yderligere forudsætninger
Holdundervisning, dog overvejende i form af praktiske opgaver
Praktisk erfaring fra en udgravning er således en fordel, men ikke en forudsætning for deltagelse i kurset. Kurset inddrager desuden de studerende i post-udgravningsarbejde såsom databaseregistrering og yderligere bearbejdning af data. Feltskolen er i øjeblikket i Jarash, Jordan
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Ekskursioner
 • 7
 • Forberedelse
 • 332,5
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 412,5